Ventilation grates

Kratki kominkowe przeznaczone są do nawiewu ciepłego powietrza w sposób grawitacyjny lub wymuszony, a także do nawiewu lub wywiewu powietrza wentylacyjnego. Wykonane są z elementów stalowych odpowiednio przygotowanych w procesie technologicznym. Pokryte są farbą proszkową posiadającą bardzo dobre własności mechaniczne, a także wysoką stabilność koloru oraz odporność termiczną. Kratki kominkowe montuje się w zabudowach kominkowych lub w ścianach jako zakończenie przewodów dystrybucji gorącego powietrza. Regulacja przepływu powietrza przez kratki kominkowe z żaluzją odbywa się poprzez otwieranie i zamykanie żaluzji za pomocą gałki. Kratek z mechanizmem żaluzji nie należy montować w czopuchach kominków. Kratki montuje się z użyciem ramki montażowej dołączonej do kratki.